Sede electrónica Ayuntamiento de Lousame

15:36:35 Viernes 23 de febrero 2024

Información

Secretaría

20/04/2023

DECRETO ESTIMANDO O RECURSO DE ALZADA DE MJRO E APROBANDO A PROPOSTA DO TRIBUNAL PARA A CONTRATACIÓN FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBGRUPO C2, NA ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS POLO TEMPO IMPRESCINDIBLE ATA QUE FINALICE O PROCESO PARA A COBERTURA DO POSTO VACANTE OU SE AMORTICE A MESMA.

EXP: 2023/G003/000231


Justificantes de Publicación: