Sede electrónica Ayuntamiento de Lousame

20:49:39 Viernes 3 de febrero 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

secretaria

02/02/2023

CLAVE: DH.A15.85337EXPEDIENTE: SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE AUGAS DENDE TRES MANANCIAIS, DENOMINADOS OS POZOS, COVA DA FONTE E POZO GRANDE, CON DESTINO A USO DOMÉSTICO, NA PARROQUIA DE VILACOVA, NO T.M. DE LOUSAME SO- PARCIAL 1 DE 2


Servicios sociales

31/01/2023

Decreto aprobación lista de admitidos/excluídos provisionais, Creación de BOLSA DE EMPREGO TRABALLADORA SOCIAL 2022.


Servicios Sociales

19/01/2023

CONTRATACIÓN FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBGRUPO C2, NA ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS POLO TEMPO IMPRESCINDIBLE ATA QUE FINALICE O PROCESO PARA A COBERTURA DO POSTO VACANTE OU SE AMORTIZE A MESMA.


Servizos Sociais

17/01/2023

Padrón e liquidación prezo público SAF-DEPENDENCIA decembro 2022


Servizos Sociais

13/01/2023

Liquidación prezo público por asistencia e servizos complementarios do Centro de Día. Decembro 2022.


Servizos Sociais

12/01/2023

Padrón e liquidacións prezo público SAF-LIBRE CONCORRENCIA decembro 2022


Servizos Sociais

12/01/2023

Liquidación prezo público servizo Lousame Concilia. Decembro 2022.


secretaria

23/12/2022

REMISION PARA EXPOSICION TABLON EDICTOS DO ANEXO AO PLIEGO DE CONDICIONS DE DATA 26 DE SETEMBRO DE 2022, QUE REXIRA A SEGUNDA CONVOCATORIA DA SUBASTA PUBLICA QUE SE CELEBRARA O DIA 8 DE FEBREIRO DE 2023 BENS INMOBLES DO ESTADO


secretaria

23/12/2022

INFORMACI PÚBLICA. INSTALA ELÉCTRIC. EXP IF407A 2019/222 IN407A 2019/222-1 MODIFICADO 1LMTS, CTC E RBT CARANTOÑA E ABEIXON


Secretaría

12/12/2022

DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERES ACTIVIDADES AGRARIA PARA OBTENCIÓN DE BONIFICACIÓN NA COTA DO IBI 2023