Sede electrónica Ayuntamiento de Lousame

20:59:43 Viernes 3 de febrero 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

Secretaría

11/08/2022

Renuncia de Lema Amado e chamamento a primeira da Bolsa AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS. POS+2021 GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS.


Secretaría

10/08/2022

Decreto aprobando a proposta do Tribunal Calificador no proceso selectivo para a contratación de persoal auxiliar administrativo/a funcionario interino adscrito/a aos servizos sociais do concello de Lousame ao abeiro do POS+ ADICIONAL 1/2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios da deputación provincial da Coruña para o 2022.


Secretaría

09/08/2022

Acta Tribunal AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS.


Secretaría

09/08/2022

EXAME E PLANTILLA DE CORRECIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS.


Secretaría

02/08/2022

Decreto aprobación lista definitiva de admitidos/excluidos AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS. POS+2021 GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS.


Secretaría

28/07/2022

Lista admitidos excluidos provisional. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS. POS+202 GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS.


Secretaría

31/05/2022

Aprobación definitiva da RPT do Concello de Lousame


Secretaría

31/05/2022

Aprobación definitiva da RPT do Concello de Lousame


Secretaría

11/05/2022

Conserxe CPI de A Silva (interinidade) xornada parcial 2 horas. Aprobación Bolsa de Emprego


secretaría

17/03/2022

Delegación celebración matrimonio civil na primeira Tenente de Alcaldesa.